พัฒนาความรู้ ช่วง COVID 19 Hotel Healthy EP. 1 การเคลื่อนย้ายสัมภาระลูกค้า

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการขอนำเสนอเกร็ดความรู้ดีดี เพื่อเป็นกำลังใจ และเป็น..

พัฒนาความรู้ ช่วง COVID 19 Hotel Healthy EP.3 ล้างห้องน้ำอย่างไรให้ปลอดภัย

สำหรับ EP. 3 การล้างห้องน้ำให้ปลอดภัยต่อผู้ล้าง และผู้ใช้ ทำได้อย่างไร ติดตามในคลิปครับ ..

พัฒนาความรู้ ช่วง COVID 19 Hotel Healthy EP.2 ปูเตียงอย่างไรให้ปลอดภัย

สำหรับ Ep. 2 การปูเตียงอย่างไรให้ปลอดภัย เป็นการตอนที่ว่าด้วยเทคนิคการปูเตียงเพื่อไม่ใ..

อบรมหลักสูตร Basic Barista โดย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หล..

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปิยะดา ศรีบุศย์ดี ผ่านหลักสูตรการอบรม “Passenger Ground Handling”

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปิยะดา ศรีบุศย์ดี อาจาร..