น้องๆแต่ละสาขาสามารถตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอนแต่ละสัปดาห์ได้จากช่องทางตามโพสนี้นะครับ
สำหรับน้องๆ ปี 1  การเรียนการสอนในเทอมนี้จะเป็น 2 รูปแบบ คือ Online กับ Onsite 
Online คือเรียน ผ่าน Microsoft Team หรือ ZOOM
Onsite คือเรียน ในห้องเรียนครับ ส่วนระบบการเรียนการสอนจะมี 3 ช่องทาง ครับ 
1. ระบบบริหารการศึกษา (Academic) เป็นระบบการลงทะเบียนเรียน สามารถดู ตารางเรียน /ตารางสอบได้จากเว็บนี้ครับ                                                 https://academic.dusit.ac.th/academic/Login.sdu?mode=index
2. ระบบ WBSC-LMS เป็นระบบที่ใช้สื่อสารระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา เช่น บทเรียนต่างๆ งานที่สั่ง คลิปการเรียนการสอน                                                 https://wbsc.dusit.ac.th/
3. Line Group 
ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ผู้สอนกำหนดนะครับ 

 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานสัมมนาวิชาการในโครงการวาปีบุษบากรวิชาการ ครั้งที่ 9 โดยพระบรมราชานุญาต หัวข้อ Dark Tourism เรื่องเล่าจากโรคระบาด โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิดงานและ ผศ.ดร.สาระ มีผลกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว Read more
  ม.สวนดุสิต ผ่านเกณฑ์ อว. ส่งหลักสูตร “แม่บ้านมืออาชีพ” รองรับอาชีพหลังวิกฤตโควิด-19 ? ? ดร.กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวถึง หลักสูตรการยกระดับสมรรถนะแม่บ้านมืออาชีพ เพื่อรองรับแรงงานภายหลังวิกฤตการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ว่า สืบเนื่องจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ Read more
สำหรับ EP. 6 การกาง-เก็บโต๊ะเหลี่ยมอย่างไร ให้ปลอดภัย สำหรับแผนกจัดเลี้ยงต้องกาง เก็บโต๊ะ ทั้งแบบเหลี่ยม เป็นงานประจำ ที่พนักงานในแผนกต้องทำเป็นงานประจำ ซึ่งการกาง เก็บโต๊ะ อย่างถูกวิธีช่วยให้พนักงานปลอดภัยจากการทำงาน ติดตามในคลิปครับ ดูใน youtube คลิ๊ก Read more
สำหรับ EP. 5 การกาง-เก็บโต๊ะกลมอย่างไร ให้ปลอดภัย สำหรับแผนกจัดเลี้ยงต้องกาง เก็บโต๊ะ ทั้งแบบกลม แบบเหลี่ยม เป็นงานประจำ ที่พนักงานในแผนกต้องทำเป็นงานประจำ ซึ่งการกาง เก็บโต๊ะ อย่างถูกวิธีช่วยให้พนักงานปลอดภัยจากการทำงาน ติดตามในคลิปครับ ดูใน youtube คลิ๊ก โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการขอนำเสนอเกร็ดความรู้ดีดี เพื่อเป็นกำลังใจ Read more
สำหรับ EP. 4 การยกของอย่างไรไม่ให้ปวดหลัง เช่นการยกถังน้ำ หรือเติมน้ำในคูลเลอร์  ยกสิ่งของขึ้นรถเข็น ได้อย่างปลอดภัยติดตามในคลิปครับ ดูใน youtube คลิ๊ก           โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการขอนำเสนอเกร็ดความรู้ดีดี เพื่อเป็นกำลังใจ และเป็นการพัฒนาตนเองสู่การเตรียมความพร้อมที่จะกลับไปทำงานหลังที่ต้องจากพักงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 Read more
สำหรับ EP. 3 การล้างห้องน้ำให้ปลอดภัยต่อผู้ล้าง และผู้ใช้ ทำได้อย่างไร ติดตามในคลิปครับ ดูใน youtube คลิ๊ก โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการขอนำเสนอเกร็ดความรู้ดีดี เพื่อเป็นกำลังใจ และเป็นการพัฒนาตนเองสู่การเตรียมความพร้อมที่จะกลับไปทำงานหลังที่ต้องจากพักงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVLD-19 ด้วยการบูรณาการด้านการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม กับงานวิจัยภายใต้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรมและเพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่สังคมรวมถึงศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ของสาขาวิชาจึงเกิดแอปพลิเคชั่น Hotel Read more