หน้าแรก

  ม.สวนดุสิต ผ่านเกณฑ์ อว. ส่งหลักสูตร “แม่บ้านมืออาชีพ” รองรับอาชีพหลังวิกฤตโควิด-19 🤩 😎 ดร.กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวถึง หลักสูตรการยกระดับสมรรถนะแม่บ้านมืออาชีพ เพื่อรองรับแรงงานภายหลังวิกฤตการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ว่า สืบเนื่องจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ Read more
สำหรับ EP. 6 การกาง-เก็บโต๊ะเหลี่ยมอย่างไร ให้ปลอดภัย สำหรับแผนกจัดเลี้ยงต้องกาง เก็บโต๊ะ ทั้งแบบเหลี่ยม เป็นงานประจำ ที่พนักงานในแผนกต้องทำเป็นงานประจำ ซึ่งการกาง เก็บโต๊ะ อย่างถูกวิธีช่วยให้พนักงานปลอดภัยจากการทำงาน ติดตามในคลิปครับ ดูใน youtube คลิ๊ก Read more
สำหรับ EP. 5 การกาง-เก็บโต๊ะกลมอย่างไร ให้ปลอดภัย สำหรับแผนกจัดเลี้ยงต้องกาง เก็บโต๊ะ ทั้งแบบกลม แบบเหลี่ยม เป็นงานประจำ ที่พนักงานในแผนกต้องทำเป็นงานประจำ ซึ่งการกาง เก็บโต๊ะ อย่างถูกวิธีช่วยให้พนักงานปลอดภัยจากการทำงาน ติดตามในคลิปครับ ดูใน youtube คลิ๊ก โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการขอนำเสนอเกร็ดความรู้ดีดี เพื่อเป็นกำลังใจ Read more
สำหรับ EP. 4 การยกของอย่างไรไม่ให้ปวดหลัง เช่นการยกถังน้ำ หรือเติมน้ำในคูลเลอร์  ยกสิ่งของขึ้นรถเข็น ได้อย่างปลอดภัยติดตามในคลิปครับ ดูใน youtube คลิ๊ก           โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการขอนำเสนอเกร็ดความรู้ดีดี เพื่อเป็นกำลังใจ และเป็นการพัฒนาตนเองสู่การเตรียมความพร้อมที่จะกลับไปทำงานหลังที่ต้องจากพักงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 Read more
สำหรับ EP. 3 การล้างห้องน้ำให้ปลอดภัยต่อผู้ล้าง และผู้ใช้ ทำได้อย่างไร ติดตามในคลิปครับ ดูใน youtube คลิ๊ก โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการขอนำเสนอเกร็ดความรู้ดีดี เพื่อเป็นกำลังใจ และเป็นการพัฒนาตนเองสู่การเตรียมความพร้อมที่จะกลับไปทำงานหลังที่ต้องจากพักงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVLD-19 ด้วยการบูรณาการด้านการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม กับงานวิจัยภายใต้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรมและเพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่สังคมรวมถึงศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ของสาขาวิชาจึงเกิดแอปพลิเคชั่น Hotel Read more
สำหรับ Ep. 2 การปูเตียงอย่างไรให้ปลอดภัย เป็นการตอนที่ว่าด้วยเทคนิคการปูเตียงเพื่อไม่ให้ปวดหลัง และบาดเจ็บในการทำงาน และดีต่อสุขภาพ โดยคุณประเสริฐ ขอมธิดา หัวหน้างานบุคคล โรงแรมสวนดุสิตเพลส ดูจาก Youtube โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการขอนำเสนอเกร็ดความรู้ดีดี เพื่อเป็นกำลังใจ และเป็นการพัฒนาตนเองสู่การเตรียมความพร้อมที่จะกลับไปทำงานหลังที่ต้องจากพักงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVLD-19 ด้วยการบูรณาการด้านการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม กับงานวิจัยภายใต้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรมและเพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่สังคม Read more