หน้าแรก

ภาพกิจกรรม

อบรมหลักสูตร Basic Barista โดย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดก..

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จัดอบรมการเขียนรายงานผลการดำเนินงาน (SAR – มคอ.7)

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จัดอบรมการเขียนรายงานผลการดำเนินง..

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปิยะดา ศรีบุศย์ดี ผ่านหลักสูตรการอบรม “Passenger Ground Handling”

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปิยะดา ศ..

ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จ..

ภาพกิจกรรม

อบรมหลักสูตร Basic Barista โดย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดก..

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จัดอบรมการเขียนรายงานผลการดำเนินงาน (SAR – มคอ.7)

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จัดอบรมการเขียนรายงานผลการดำเนินง..