ปัจฉิมนิเทศนักศึกษารหัส 58 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

IMG_0190

ดร.กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักศึกษา ในโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รหัส 58 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก

– Thailand Restaurant News ถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ “E Plus+ เปิดมุมมอง..เตรียมความพร้อมให้โดดเด่นอย่างมีสไตล์”
– อุล – ภาคภูมิ จงมั่นวัฒนา พิธีกรจากช่อง 23 เวิร์คพอยท์ บรรยายในหัวข้อ “เลือกอาชีพที่ใช้ หรือเลือกตามฝันที่ชอบ”
– คุณสุทัน มุมแดง รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และคุณณัฐวุฒิ ตันมณี เจ้าหน้าที่บริการศึกษางานอำนวยการ บรรยายในหัวข้อ “สาระดีๆ จากวันนี้ถึงบัณฑิต”

ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 13 ธันวาคม 2561

« 1 of 2 »
« 1 of 2 »

Leave us a Comment