นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มสด. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันพับกระดาษโอริงามิ Mainichi Origami Challenging Contest ครั้งที่ 5

นางสาวญานิกา ณ สงขลา นางสาวณัฐรุจา กางทอง และนางสาวพรรมณี กลิ่นชะเอม นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และประกาศนียบัตร พร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท จากการแข่งขันพับกระดาษโอริงามิ Mainichi Origami Challenging Contest ครั้งที่ 5 ระดับอุดมศึกษา ประเภททีม ภายใต้หัวข้อ “สวนสัตว์ในจินตนาการ” ในงานนิทรรศการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 39 (Study in Japan Fair 2019) ภายใต้การดูแลและฝึกซ้อม โดย ผศ.สุดสวาท จันทร์ดำ และ อาจารย์ Takenori Okajima เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 ณ Zen Gallery ชั้น 8 ศูนย์การค้า Central World

โอริงามิ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *