นักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มสด. ชนะเลิศอันดับ 1 เทพีสงกรานต์เชียงใหม่ ประจำปี 2562

นางสาวนฤมล คำพันธ์ นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เทพีสงกรานต์เชียงใหม่ ประจำปี 2562 จากการประกวดเทพี-เทพบุตรสงกรานต์เชียงใหม่ ประจำปี 2562 ในงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ณ ข่วงประตูท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2562

เทพีสงกรานต์เชียงใหม่ ประจำปี 2562

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *