โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาธุรกิจการบิน มสด. จัดอบรมความปลอดภัยในท่าอากาศยานและการป้องกันปราบปรามยาเสพติด

6P3A4907_resize

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมความปลอดภัยในท่าอากาศยานและการป้องกันปราบปรามยาเสพติด โดยรับเกียรติจาก พ.ต.ต.ราชวัติ ขลิบเงิน สว.กก.2 บก.ปส.1 บช.ปส. บรรยายเรื่องปัญหายาเสพติดที่พบเห็นในการปฎิบัติงานที่สนามบิน พร้อมทั้งตอบข้อสักถาม ณ ห้องปฏิบัติการจำลองบนเครื่องบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

Leave us a Comment