คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และคณบดีโรงเรียนการเรือน มสด. ตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล คณบดีโรงเรียนการเรือน อาจารย์กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และสาขาวิชาการท่องเที่ยว ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรให้การต้อนรับในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ทางคณะทำงานได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างมีไมตรีจิต ณ ห้องประชุม DP11 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

ตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *