พิธีไหว้ครู กตัญญูฑิตา ประจำปีการศึกษา 2562

สโมสรนักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมกับโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีไหว้ครู กตัญญูฑิตา ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย ดร. กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และคณาจารย์ทุกท่านพร้อมใจกันเข้าร่วมพิธีฯ อย่างเนืองแน่น ซึ่งในพิธีดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่
การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง “ครูในดวงใจ”
– พิธีไหว้ครู
– พิธีเจิม

พิธีไหว้ครู กตัญญูฑิตา ประจำปีการศึกษา 2562
« 1 of 2 »
ตำราเรียน
– พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนสูงที่สุดในแต่ละชั้นปีของทุกสาขาวิชา นักศึกษาปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนักศึกษาในปีการศึกษา 2560 และ 2561, นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบเสื้อ THM Freshy 2019 และรางวัลชนะเลิศการประกวดพานไหว้ครู
– การขับร้องเพลงประสานเสียงเพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตและเป็นของขวัญจากใจของนักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการที่สื่อสารออกมาผ่านบทเพลง “คุณครูกระดาษทราย”
พิธีพูกข้อมือ
โดยวัตถุประสงค์ของ พิธีไหว้ครู กตัญญูฑิตา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบทอดศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ และสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *