ขอแสดงความยินดีกับนายธนพนธ์ นิยมสกุล​ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้รับรางวัลชนะเลิศหนุ่มขจร 2019

ธนพนธ์

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดี กับนายธนพนธ์ นิยมสกุล​ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหนุ่มขจร กิจกรรมวันช่อใหม่ 2562 “SDU Freshman Day 2019” สานสัมพันธ์น้องพี่ จุดประกายเครือข่ายศิษย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment