ปัจฉิมนิเทศนักศึกษารหัส 59

6P3A4340_resize

ดร. กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาและแสดงความยินดีในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รหัส 59 พร้อมทั้งได้มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 2561 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และได้รับเกียรติจาก คุณยศสินี ณ นคร และ คุณนภัสสร บูรณศิริ จากรายการสตรีมีคลาส มาเสวนาเรื่อง “เริ่มทำงานต้องยังไง จริตแบบไหนที่ถูกที่ควร : First impressions are the most lasting” ดร.สุทัน มุมแดง และ คุณณัฐวุฒิ ตันมณี จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เสวนาเรื่อง “สาระดีๆ จากวันนี้ถึงบัณฑิต” ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 13 ธันวาคม 2562

« 1 of 4 »
Blog Attachment

Related Blogs

Leave us a Comment