ระบบการเรียนการสอน Online : WBSC-LMS Service

Slide4

ประกาศการใช้ ระบบการเรียนการสอน  Online : WBSC-LMS Service
นักศึกษาสามารถเข้าระบบได้ผ่านทาง Website : wbsc.dusit.ac.th
เมื่อเข้าไปในเว็บแล้ว ให้ Log in ก่อนโดยใช้รหัสเหมือนรหัสผ่าน Internet ของมหาวิทยาลัย.
เมื่อ Log in แล้วให้ตรวจสอบ ชื่อ นามสกุล ที่ มุมบนขวา เข้าเรียนได้ตาม วิชาจะขึ้นมาที่ My course

หากมีข้อสงสัย สอบถามที่  งานระบบ WBSC-LMS 02-244-5220, 02-244-5233, 02-244-5226

 

Related Blogs

Leave us a Comment