พัฒนาความรู้ ช่วง COVID 19 Hotel Healthy EP. 1 การเคลื่อนย้ายสัมภาระลูกค้า

2020-05-14 (5)

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการขอนำเสนอเกร็ดความรู้ดีดี เพื่อเป็นกำลังใจ และเป็นการพัฒนาตนเองสู่การเตรียมความพร้อมที่จะกลับไปทำงานหลังที่ต้องจากพักงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVLD-19 ด้วยการบูรณาการด้านการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม กับงานวิจัยภายใต้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรมและเพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่สังคม
รวมถึงศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ของสาขาวิชาจึงเกิดแอปพลิเคชั่น Hotel Healthy ที่รวบรวมข้อมูลลงในคลิปที่จะได้นำความรู้ไปใช้ในการทบทวนและต่อยอดในวิชาชีพของตนโดยมีเกร็ดความรู้
#การเคลื่อนย้ายสัมภาระลูกค้า
ดูผ่าน youtube

Blog Attachment

Leave us a Comment