พัฒนาความรู้ ช่วง COVID 19 Hotel Healthy EP.2 ปูเตียงอย่างไรให้ปลอดภัย

2020-05-14 (1)

สำหรับ Ep. 2 การปูเตียงอย่างไรให้ปลอดภัย เป็นการตอนที่ว่าด้วยเทคนิคการปูเตียงเพื่อไม่ให้ปวดหลัง และบาดเจ็บในการทำงาน และดีต่อสุขภาพ โดยคุณประเสริฐ ขอมธิดา หัวหน้างานบุคคล โรงแรมสวนดุสิตเพลส

ดูจาก Youtube

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการขอนำเสนอเกร็ดความรู้ดีดี เพื่อเป็นกำลังใจ และเป็นการพัฒนาตนเองสู่การเตรียมความพร้อมที่จะกลับไปทำงานหลังที่ต้องจากพักงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVLD-19 ด้วยการบูรณาการด้านการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม กับงานวิจัยภายใต้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรมและเพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่สังคม
รวมถึงศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ของสาขาวิชาจึงเกิดแอปพลิเคชั่น Hotel Healthyที่รวบรวมข้อมูลลงในคลิปที่จะได้นำความรู้ไปใช้ในการทบทวนและต่อยอดในวิชาชีพของตน

Blog Attachment

Related Blogs

Leave us a Comment