พัฒนาความรู้ ช่วง COVID 19 Hotel Healthy EP.3 ล้างห้องน้ำอย่างไรให้ปลอดภัย

2020-05-20

สำหรับ EP. 3 การล้างห้องน้ำให้ปลอดภัยต่อผู้ล้าง และผู้ใช้ ทำได้อย่างไร ติดตามในคลิปครับ
ดูใน youtube คลิ๊ก

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการขอนำเสนอเกร็ดความรู้ดีดี เพื่อเป็นกำลังใจ และเป็นการพัฒนาตนเองสู่การเตรียมความพร้อมที่จะกลับไปทำงานหลังที่ต้องจากพักงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVLD-19 ด้วยการบูรณาการด้านการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม กับงานวิจัยภายใต้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรมและเพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่สังคมรวมถึงศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ของสาขาวิชาจึงเกิดแอปพลิเคชั่น Hotel Healthyที่รวบรวมข้อมูลลงในคลิปที่จะได้นำความรู้ไปใช้ในการทบทวนและต่อยอดในวิชาชีพของตน

Blog Attachment

Related Blogs

Leave us a Comment