แบบรายงานและโครงการ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง
1 ผลประเมิน รร.การท่องเที่ยวฯ
2 แผนปฏิบัติราชการ รทบ.2555
3 Download (คู่มือประกัน, EdPex)
4 แบบรายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะเป็นรายบุคคล โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการประจำปี พ.ศ. 2554 สำหรับผู้บริหาร
5 แบบรายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะเป็นรายบุคคล โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการประจำปี พ.ศ. 2554 สำหรับเจ้าหน้าที่
6 แบบรายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะรายบุคคล โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการประจำปี พ.ศ. 2554 สำหรับอาจารย์
7 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการยนการท่องเที่ยวและการบริการ ตามกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจำปี พ.ศ. 2554