กิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต เรื่อง แบ่งเวลาอย่างไร…หาก…อาชีพในฝันมีมากกว่าหนึ่ง

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 อาจารย์เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้ร่วมพูดคุยเรื่อง แบ่งเวลาอย่างไร…หาก…อาชีพในฝันมีมากกว่าหนึ่ง และได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพูดคุย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ในกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต จัดโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ Poll Café ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต