การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน ครั้งที่ 2

นางสาวดาริกา อุ่นทานนท์ นางสาวรัตนากร ระฆังทอง นางสาวสุจารีย์ พุ่มพิศ นางสาวนิสารัตน์ บูรณะโอสถ นางสาวกรฎา สีสันงาม นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ZHONGQING0CUP0การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 โดยการแข่งขันดังกล่าวเป็นการนำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีความโดดเด่น มานำเสนอในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้นภาษาจีนความยาวไม่เกิน 1 นาที ตามหัวข้อ “ไทยสร้างสรรค์” สุดยอดตัวแทนจำหน่ายสินค้าไทย สู่ตลาดจีนด้วยทักษะการตลาดเชิงดิจิทัลเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย”
ร่วมกดไลก์และกดแชร์เพื่อสนับสนุนทีม CI10梓豪 ผลิตภัณฑ์ 榴莲咖啡 ของนักศึกษาได้ทาง
Facebook หรือที่ลิงค์ https://www.facebook.com/313905639414623/posts/1082207715917741/