นักศึกษา ได้รับรางวัลทีมยอดนิยม การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน ครั้งที่ 2

นางสาวดาริกา อุ่นทานนท์ นางสาวรัตนากร ระฆังทอง นางสาวสุจารีย์ พุ่มพิศ นางสาวนิสารัตน์ บูรณะโอสถ นางสาวกรฎา สีสันงาม นักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชการท่องเที่ยว ได้รับรางวัลทีมยอดนิยม จากกิจกรรม ZHONGQING0CUP0การประกวดนวัตกรรมและการทำ
สื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ในชื่อทีมทีม CI09大成功 ในหัวข้อกิจกรรม “ไทยสร้างสรรค์” สุดยอดตัวแทนจำหน่ายสินค้าไทยสู่ตลาดจีนด้วยทักษะการตลาดเชิงดิจิทัลเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย (รูปแบบออนไลน์) ภายใต้แบรนด์ Queen’s salt (女王盐)
ร่วมกดไลก์และกดแชร์เพื่อสนับสนุนทีม CI10梓豪 ผลิตภัณฑ์ 榴莲咖啡 ของนักศึกษาได้ทาง
Facebook หรือที่ลิงค์ https://www.facebook.com/313905639414623/posts/1082207715917741/