ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังค์ริสา แสงจำนงค์ ได้รับเชิญเป็น Guest Speaker ให้แก่ St. Albert’s College

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ได้รับเชิญเป็น Guest Speaker ให้แก่St. Albert’s College (Autonomous) ในโครงการ Servant of God Archbishop Joseph Attipetty Memorial International Lecturer ซึ่งในโครงการดังกล่าวได้เชิญ Guest Speaker จากหลากหลายสาขา และจากนานาประเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังค์ริสา แสงจำนงค์ ได้รับเชิญให้บรรยาย เป็นลำดับที่ 34 ในหัวข้อ Sustainable Tourism and Importances : Theory and Implications ผ่านทาง Google Meet Application