โครงการส่งเสริมความรักชาติด้วยการเที่ยวพิพิธภัณฑ์ฯ

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ​การ​ท่องเที่ยว ​ได้จัดโครงการส่งเสริมความรักชาติด้วยการเที่ยวพิพิธภัณฑ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา​และ​พระมหากษัตริย์​ จรรโลงความเป็นพลเมืองที่ดี และร่วมเฉลิมพระเกียรติ​ฯ ให้กับนักศึกษารหัส 65 ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ​จาก พิพิธภัณฑ์​ฯ ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณีย​กิจใน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า​เจ้า​อยู่​หัว​ณ พิพิธภัณฑ์​พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า​เจ้า​อยู่​หัว​ ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันพระปกเกล้า​