ลงเว็บ
Slide1
Slide5
Slide4
Slide3
Slide2
previous arrow
next arrow

กิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต เรื่อง แบ่งเวลาอย่างไร…หาก…อาชีพในฝันมีมากกว่าหนึ่ง

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 อาจารย์เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ไ…
อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมความรักชาติด้วยการเที่ยวพิพิธภัณฑ์ฯ

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ​การ​ท่องเที่ยว ​ได้จัดโครงการส…
อ่านต่อ

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการ

          ศุนย์ฝึกและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ พร้อมใช้งาน “Ready to use” เพื่อสร้างมูลค่าให้กับบัณฑิตในสายงานการบริการ

ภายในมหาวิทยาลัยฯ

ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ

ด้านธุรกิจโรงแรม

ด้านธุรกิจสายการบิน

ด้านการท่องเที่ยว