Slide5
Slide1
Slide2
Slide3
Slide4
previous arrow
next arrow

พิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึ…
อ่านต่อ

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการ

          ศุนย์ฝึกและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ พร้อมใช้งาน “Ready to use” เพื่อสร้างมูลค่าให้กับบัณฑิตในสายงานการบริการ

ภายในมหาวิทยาลัยฯ

ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ

ด้านธุรกิจโรงแรม

ด้านธุรกิจสายการบิน

ด้านการท่องเที่ยว